یک انتخابات، چند ابهام و شائبه؛ لطفا مهندسی نکنید/ فدراسیون همگانی بین خودی‌ها تقسیم می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، اتفاقات فدراسیون همگانی و تحرکات موجود در آن در آستانه برگزاری انتخابات، شبهات فراوانی را به همراه داشته و با اعتراض برخی کاندیداها روبرو شده است. حضور دو نفر در انتخابات، در حالیکه هنوز در این فدراسیون و وزارت ورزش مسئولیت مرتبط دارند و از سمت خود استعفا نکرده اند، شائبه هایی را به همراه داشته و این ذهنیت را متبادر می کند که قرار است این فدراسیون بین خودی ها تقسیم شود.

سرپرست سابق فدراسیون و یکی از اعضای هیات رئیسه در حالی در انتخابات فدراسیون همگانی کاندید شده اند که از سمت خود در این مجموعه یا وزارت ورزش کناره گیری نکرده اند. همین هم با اعتراض سایر کاندیداها روبرو شده و در نامه ای به وزیر ورزش و جوانان این رویه را دور از عدالت و خلاف قانون و آیین نامه انتخابات می دانند.

در این نامه اشاره شده که این دو کاندیدا، هنوز از مسئولیت کناره گیری نکرده اند که این خلاف گفته های وزیر ورزش در سال های اخیر و رویه انتخاباتی اخیر است. این دو با توجه به مسئولیت و جایگاه خود، با اعضای مجمع و روسای هیات های استانی ارتباط نزدیکی دارند و با توجه به رایزنی و لابی، مساوات و عدالت صراحتا زیر سئوال رفته.

از سوی دیگر این دو کاندیدا، اخیر به همراه معاون ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان سفری به یکی از استانها داشته و در همایش همگانی شرکت کرده اند که این اقدام، نشان دهنده مهندسی آشکار در انتخابات است. آیا این موارد، سلامت انتخابات را زیر سوال نمی برد؟

از سوی دیگر، برگزاری ناگهانی و غیرضروری مجمع عمومی در این مقطع از سال و در آستانه انتخابات، شبهات دیگری را بوجود آورده است. مجمعی که ظاهرا قرار است در چند روز آینده و در آستانه انتخابات برگزار شود، عجیب و دور از انتظار است و این شائبه را بوجود می آورد که این مجمع اهدافی غیرمتعارف دارد؛ به ویژه اینکه دو نفر از کاندیداها کماکان در فدراسیون و وزارت ورزش مسئولیت داشته و در مجمع حاضر خواهند بود. 

*سکوت وزارت ورزش و شائبه مهندسی در انتخابات

این شبهه بزرگ در آستانه انتخابات فدراسیون همگانی این پرسش کلیدی را مطرح کرده که چرا وزارت ورزش و جوانان در قبال شبهات موجود و عدم رعایت بی طرفی، تا این اندازه منفعل و خنثی عمل می کند. آیا این رفتارشناسی منتهی به زیر سوال رفتن سلامت و صحت انتخابات نمی شود؟

افراد مسئول در فدراسیون ها یا وزارت ورزش، در صورت تمایل به حضور در گردونه انتخابات، باید برای پرهیز از ایجاد برخی شائبه ها و رعایت اصل عدالت و بی طرفی، از مسئولیت های خود کناره گیری کنند؛ اتفاقی که بیش و کم تقریبا در همه فدراسیون ها رخ داده. به عنوان مثال، افشین داوری سرپرست وقت فدراسیون والیبال که سودای ریاست بر این فدراسیون را داشت، از سرپرستی مجبور به کناره گیری شد اما در فدراسیون همگانی این قانون به هیچ انگاشته شده و مدیرکل ورزش همگانی وزارت ورزش و یک عضو هیات رئیسه در حالی کاندیدا هستند که در سمت هایشان همچنان فعالیت می کنند. این رفتار سبب شده تا اصل عدالت و مساوات در انتخابات زیر سئوال برود اما در کمال تعجب، وزارت ورزش و جوانان در قبال این شبهه بزرگ انفعال و سکوت را در پیش گرفته. آنچه به شائبه مهندسی در انتخابات دامن می زند.

نکته عجیب تر اینکه وزارت ورزش حتی به نامه سایر کاندیدا در گلایه از تبعیض بوجود آمده و زیر سوال رفتن سلامت این فرآیند، سکوت اختیار کرده و همین، نگرانی ها را بیشتر می کند. رفتار منفعلانه دستگاه ورزش در قبال انتخابات این فدراسیون به این نگاه بدبینانه دامن می زند که وزارت ورزش و جوانان قصد دارد تا این فدراسیون در دست خودی ها باقی مانده و از مجموعه مدیران ستادی و غیرستادی خارج نشود.

انتهای پیام/س